Translation

Tips
tip_click_avatar
Click avatar to open contact info.
54/340
Key English Armenian State
msg_trash_info
Recordings that have been in trash for more than %d days will be deleted automatically.
 
msg_trash_info_disabled
Recordings in trash won't be deleted automatically.
 
switch_from_root_method_now
Switch from ROOT method now?
 
switch_from_root_method_now_summary
The app will use the same way to record calls, but the settings are now combined under Standard API method section. It should not impact the recording quality. ROOT method is going to be removed soon.
 
tip_click_avatar_to_edit_number
Click avatar to edit number or contact
 
tip_click_avatar
Click avatar to open contact info.
Սեղմեք նկարի վրա կոնտակտային ինֆորմացիան բացելու համար
tip_long_click_avatar
Long press avatar will filter calls from this contact.
Սեղմեք երկար նկարի վրա տվյալ կոնտակտի զանգերը ֆիլտրելու համար:
tip_select_item
Long press an item to select it.
Երկար սեղմեք ձայնագրության վրա այն նշելու համար:
tip_select_all
An option Select All will then appear in the context menu.
Ընտրել բոլորը տարբերակը կհայտնվի կոնտեքստային մենյույում:
tip_audio_output
Long press Play/Pause button to switch audio output.
Երկար սեղմեք վերարտադրել/դադար տալ կոճակը ձայնի վերարտադրման եղանակը փոխելու համար:
rate_app
Rate app
 

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Trailing stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Armenian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
tip_click_avatar
Source string comment
Tips
Labels
No labels currently set.
Source string age
2 years ago
Translation file
callrecorder-app/app/merged/res/values-hy/strings.xml, string 58